Ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη.

Νιώσε ασφάλεια ως εργοδότης με τις καλύψεις που σου προσφέρουμε.

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη

Επίλεξε το πρόγραμμα ασφάλισης που σου ταιριάζει.

Οι Καλύψεις μας

Καλύπτουμε τη νομική σου ευθύνη ως εργοδότης για πληρωμή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενούς σου για σωματική βλάβη ή θάνατο μετά από ατύχημα ή για επαγγελματική ασθένεια (ως ορίζεται σε σχετικούς Κανονισμούς) που προκαλούνται από και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης.. Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο.

Απευθυνόμαστε σε

Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη απευθύνεται σε εργοδότες ανεξάρτητα από τον αριθμό προσωπικού και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο.

Πλεονεκτήματα
  • Απαλλαγή από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις ενός ατυχήματος στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
  • Διατήρηση καλών εργατικών σχέσεων.

Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία

  1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
  2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
  3. Δίκαιη διαχείριση Απαιτήσεων

Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη απευθύνεται σε εργοδότες (ιδιώτες ή νομικές οντότητες) που εργοδοτούν άτομα για περισσότερο από 8 ώρες εβδομαδιαίως και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη Ασφαλιστική Γενικού Κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2023

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Άμεσοι και αποτελεσματικοί στον χειρισμό Απαιτήσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ