Ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλειας Θαλάσσιων Κινδύνων.

Απόλαυσε αξιόπιστη ασφάλιση σε ευνοϊκή τιμή.

Ασφάλεια Θαλάσσιων Κινδύνων

Καλύπτουμε απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους με πλοίο, αεροσκάφος ή χερσαία μεταφορικά μέσα, όπου η μεταφορά γίνεται από τρίτους. ∆ιάλεξε ανάμεσα σε τρείς βασικές καλύψεις (Α, Β και Γ) για φορτία που έχουμε σχεδιάσει για εσένα και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου.

Οι Καλύψεις μας

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Γ)

Καλύπτουμε απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα που προκαλείται από:

 • Πυρκαγιά ή έκρηξη.
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου.
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου.
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό.
 • Εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής.
 • Θυσία Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice).
 • Αναγκαστική/θεληματική ρήψη εμπορεύματος στη θάλασσα (Jettison).
 • Συνεισφορά για έξοδα Γενικής Αβαρίας και Διάσωσης (General Average Contribution and Salvage Charges).
 • Σύγκρουση κοινής υπαιτιότητας (Both to Blame Collision Clause).

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Β)

Kαλύπτουμε όλους τους κινδύνους της Ρήτρας (Γ) και επιπλέον καλύπτουμε απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα που αποδίδεται σε:

 • Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό.
 • Εισροή νερού θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο πλοίο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης.
 • Αρπαγή από κύματα (Washing overboard).

Επίσης καλύπτεται ΟΛΙΚΗ απώλεια δέματος λόγω:

 • Διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του στη θάλασσα ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης του από το πλοίο.

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Α)

Καλύπτουμε οποιαδήποτε τυχαία απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα (All Risks) εκτός αυτών που εξαιρούνται.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

 • Απώλεια ή ζημιά που αποδίδεται σε δόλο από τον ασφαλισμένο.
 • Συνηθισμένη διαρροή, φυσική φθορά, απώλεια βάρους ή όγκου.
 • Απώλεια ή ζημιά που αποδίδεται σε ανεπαρκή ή ακατάλληλη συσκευασία ή προετοιμασία του εμπορεύματος και το ανεπαρκές ή ακατάλληλο στοίβαγμά του σε εμπορευματοκιβώτιο.
 • Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από παράγοντες που έχουν σχέση με την ίδια τη φύση του εμπορεύματος.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε καθυστέρηση έστω κι αν η καθυστέρηση ήταν εξ' αιτίας ασφαλισμένου κινδύνου.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην οικονομική αναξιοπιστία ή πτώχευση των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή εκείνων που έχουν ναυλώσει ένα πλοίο.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε ραδιενεργό ή πυρηνική ύλη.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε ακαταλληλότητα (unseaworthiness and unfitness) του πλοίου, άλλου μέσου ή εμπορευματοκιβωτίου αλλά μόνο σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ή υπάλληλός του ήταν γνώστες της ακαταλληλότητας κατά τη φόρτωση.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε πόλεμο, εγκαταλελειμμένες νάρκες, κατάληψη κ.α.
 • Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε απεργούς, τρομοκράτες ή πρόσωπα που ενεργούν με πολιτικά κίνητρα κ.ά.
Απευθυνόμαστε σε
 • Εισαγωγείς / εξαγωγείς εμπορευμάτων.
 • Παραγγελιοδόχους.
 • Ιδιώτες που εισάγουν ή εξάγουν προσωπικά τους αντικείμενα.
Πλεονεκτήματα

Σιγουριά και εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ζημιάς στα μεταφερόμενα εμπορεύματα η Εταιρεία θα επαναφέρει τον ασφαλισμένο στην αρχική οικονομική κατάσταση που βρισκόταν πριν προκληθεί ζημιά.

Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία

 1. Ολοκληρωμένα Σχέδια
 2. Αξιόπιστη Ασφάλιση
 3. Δίκαιη διαχείριση Απαιτήσεων


Η Ασφάλεια Θαλάσσιων Κινδύνων (Β) καλύπτει ολική απώλεια δέματος λόγω διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του στη θάλασσα ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης του από το πλοίο.

Η Ασφάλεια Θαλάσσιων Κινδύνων προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της έκτασης της προσφερόμενης κάλυψης ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Οι Γενικές Ασφάλειες είναι η επιλογή σου.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ασφάλισης

Αξιόπιστη Ασφάλιση

Καλύτερη Ασφαλιστική Γενικού Κλάδου στα World Finance Insurance Awards 2023

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Άμεσοι και αποτελεσματικοί στον χειρισμό Απαιτήσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ