Ολοκληρωμένα Σχέδια Ασφάλισης Οχήματος

∆ιάλεξε ανάμεσα σε έξι ασφαλιστικά προϊόντα

Ασφάλεια Οχήματος

Third Party Web

Το Σχέδιο Third Party Web προσφέρεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας μας και παρέχει κάλυψη για ευθύνη έναντι τρίτων. Καλύπτει, δηλαδή, τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οδηγού έναντι τρίτων για ζημιές σε περιουσία, τραυματισμό ή θάνατο (σε περίπτωση ατυχήματος). Πρόσθετα, παρέχει κάλυψη για οδήγηση πέραν της οδού.

Προαιρετικά, μπορείς να προσθέσεις κάλυψη για ρυμουλκούμενο όχημα. 

Οι Καλύψεις Third Party Web

 • Οδική βοήθεια.
 • Φροντίδα ατυχήματος - (επί τόπου υποστήριξη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος).
 • Έκπτωση αφοσίωσης.
 • Γρήγορη διευθέτηση των απαιτήσεων σου.
Third Party Plus / Web

Το Σχέδιο Third Party Plus παρέχει κάλυψη για ευθύνη έναντι τρίτων. Καλύπτει, δηλαδή, τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οδηγού έναντι τρίτων για ζημιές σε περιουσία, τραυματισμό ή θάνατο (σε περίπτωση ατυχήματος).

Πρόσθετα, παρέχει κάλυψη για οδήγηση άλλου οχήματος (αφορά μόνο ιδιωτικά οχήματα που ανήκουν σε ιδιώτες), κάλυψη για οδήγηση πέραν της οδού και κάλυψη ανεμοθώρακα (μέχρι €350). Προαιρετικά, μπορείς να προσθέσεις κάλυψη για ρυμουλκούμενο όχημα και κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα του ασφαλισμένου ή/και συζύγου.

Οι Καλύψεις Third Party Plus:

 • Οδική βοήθεια.
 • Φροντίδα ατυχήματος - (επί τόπου υποστήριξη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος).
 • Έκπτωση αφοσίωσης.
 • Γρήγορη διευθέτηση των απαιτήσεων σου.
Third Party Fire and Theft Plus

Πρόσθετα των καλύψεων του Third Party Plus, το Third Party Fire and Theft Plus παρέχει κάλυψη για απώλεια η ζημιά του οχήματος από φωτιά η κλοπή.

Προαιρετικά, μπορείς να προσθέσεις κάλυψη για ρυμουλκούμενο όχημα και κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα του ασφαλισμένου ή/και συζύγου. 

Οι Καλύψεις Third Party Fire and Theft Plus

 • Οδική βοήθεια.
 • Φροντίδα ατυχήματος - (επί τόπου υποστήριξη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος).
 • Έκπτωση αφοσίωσης.
 • Γρήγορη διευθέτηση των απαιτήσεων σου.
Comprehensive Web

Το Σχέδιο Comprehensive Web παρέχει κάλυψη για ευθύνη έναντι τρίτων (καλύπτει, δηλαδή, τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οδηγού έναντι τρίτων για ζημιές σε περιουσία, τραυματισμό ή θάνατο - σε περίπτωση ατυχήματος), κάλυψη για απώλεια η ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος από φωτιά η κλοπή καθώς και από οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Πρόσθετα, παρέχει κάλυψη για οδήγηση πέραν της οδού και κάλυψη ανεμοθώρακα (μέχρι €250).

Προαιρετικά, μπορείς να προσθέσεις κάλυψη για ρυμουλκούμενο όχημα. 

Οι Καλύψεις Comprehensive Web* 

 • Οδική βοήθεια.
 • Φροντίδα ατυχήματος - (επί τόπου υποστήριξη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος).
 • Έκπτωση αφοσίωσης.
 • Γρήγορη διευθέτηση των απαιτήσεων σου.

* προσφέρονται μόνο μέσω ∆ιαδικτύου.

Comprehensive Plus

Πρόσθετα των καλύψεων του Third Party Fire and Theft Plus, το Σχέδιο Comprehensive Plus  παρέχει κάλυψη ανεμοθώρακα μέχρι € 525, κάλυψη από οποιαδήποτε άλλη ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα, πέραν των ζημιών που προκαλούνται από φωτιά, έκρηξη, κεραυνό και κλοπή ως επίσης και απώλεια χρήσης (μέχρι εφτά μέρες - για ιδιωτικά οχήματα μόνο). Επιπλέον, παρέχει απαλλαγή ασφαλίστρου μετά από μια Απαίτηση.

Προαιρετικά, μπορείς να προσθέσεις κάλυψη για ρυμουλκούμενο όχημα και κάλυψη για απαλλαγή αύξησης ασφαλίστρου μετά από δύο Απαιτήσεις (μόνο σε οχήματα που ανήκουν σε ιδιώτες). 

Οι Καλύψεις Comprehensive Plus 

 • Οδική βοήθεια.
 • Φροντίδα ατυχήματος - (επί τόπου υποστήριξη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος).
 • Έκπτωση αφοσίωσης.
 • Γρήγορη διευθέτηση των απαιτήσεων σου.
Comprehensive Superior / Web

Το Comprehensive Superior είναι το Σχέδιο με τις περισσότερες καλύψεις και ίσως το πιο ολοκληρωμένο Σχέδιο Ασφάλισης οχημάτων στην κυπριακή αγορά.

Πρόσθετα των καλύψεων του Comprehensive Plus, το Comprehensive Superior παρέχει κάλυψη ανεμοθώρακα μέχρι € 1.050, απώλεια χρήσης μέχρι 15 μέρες (για ιδιωτικά οχήματα μόνο). Επιπλέον, παρέχει κάλυψη από φυσικούς κινδύνους, απεργίες, οχλαγωγίες, απώλεια προσωπικών αντικειμένων, προσωπικά ατυχήματα ασφαλισμένου ή/και συζύγου και αντικατάσταση οχήματος με καινούργιο (για ιδιωτικά οχήματα μόνο). Προαιρετικά, μπορείς να προσθέσεις κάλυψη για ρυμουλκούμενο όχημα.

Οι Καλύψεις Comprehensive Superior:

 • Οδική βοήθεια
 • Φροντίδα ατυχήματος - (επί τόπου υποστήριξη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος)
 • Έκπτωση αφοσίωσης
 • Γρήγορη διευθέτηση των απαιτήσεων σου

Για να ασφαλίσεις το αυτοκίνητο σου χρειάζεσαι μόνο λίγα λεπτά:

Πάρε προσφορά

Έχει αξία να απολαμβάνεις τη διαδρομή με τις Γενικές Ασφάλειες. Απόκτησε online Ασφάλεια Οχήματος

Ασφαλίσου εδώ

Όλα τα Σχέδια Οχήματος παρέχουν την 24ωρη εξυπηρέτηση Motor Assistance για οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος.

Motor Assistance

Λεκτικά Ασφαλιστηρίων

Βασικές Καλύψεις και ωφελήματα των Σχεδίων

Λεκτικά Ασφαλιστηρίων