Εταιρικό προφίλ

Οι Γενικές Ασφάλειες ιδρύθηκαν το 1951 από την Τράπεζα Κύπρου και έκτοτε διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης και της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Έχουν αναδειχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες του τόπου. Διακρίνονται για το κύρος και την αξιοπιστία τους καθώς επίσης για τον επαγγελματισμό του έμπειρου και άρτια καταρτισμένου προσωπικού τους. Προσφέρουν ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων διατηρώντας διαχρονικά ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης τόσο στο στάδιο της πώλησης όσο και στο χειρισμό απαιτήσεων μετά από ζημιές.

Ιστορική αναδρομή

1951

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία 55 τουλάχιστον ξένων ασφαλιστικών εταιριών έναντι καμίας τοπικής, αποφασίζει, με γνώμονα το γόητρο και το συμφέρον της Τράπεζας και του τόπου, να ιδρύσει Ασφαλιστική Εταιρεία. Επειδή δε ο Κυπριακός νόμος απαγόρευε την ίδρυση η ασφαλιστικών εταιριών στην Κύπρο, η εταιρεία εγγράφεται στο Λονδίνο υστέρα από πολλές δυσκολίες και διατυπώσεις, στις 6 Νοεμβρίου 1951, με την επωνυμία «Γενικαί Ασφάλειαι Κύπρου Λτδ» με κεφάλαιο £ 150.000 και με ιδρυτές την Τράπεζα Κύπρου και την Κτηματική Τράπεζα Κύπρου.

1952

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου αρχίζουν λειτουργία στις 14 Ιανουαρίου με τον Κλάδο Πυρός. Μέχρι το τέλος του έτους συνάπτονται 563 Ασφαλιστικά Συμβόλαια που αντιπροσώπευαν «Ασφαλισθέν Κεφάλαιον» £ 1.588.599. Αντασφαλιστική εταιρεία είναι η «The Mercantile and General Reinsurance Company Ltd» μέχρι ποσοστού 90-95%.

1953

H Ledra Estates Ltd η οποία ανήκει κατά 50% στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου και κατά 50% στην Ελένη Σίμου Μενάρδου ιδρύεται «προς αγοράν παρά της κας Ελένης Σίμου Μενάδρου του κεντρικώτατου κτήματος εις την αρχήν της οδού Λήδρας, εις το οποίον σήμερον στεγάζεται το ξενοδοχείο «Αλμκήνη» προς τον σκοπόν τη ανεγέρσεως νέου συγχρονισμένου κτηρίου…».

H Ledra Estates Ltd αγοράζει και το παλαιό εργοστάσιο Διανέλλου και Βεργόπουλου.

1958

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου καταβάλλουν αποζημιώσεις για καταστροφές από πυρκαγιές λόγω εχθροπραξιών.

1975

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο «Διάρρηξης, Κλοπής» των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου του 1975.

1991

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διοργανώνουν Συναυλίες με τον τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα για την Άμυνα, που χαρακτηρίζονται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ως «Υπερσυναυλίες Εθνικής Προσφοράς».

2000

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου επεκτείνουν τις εργασίες τους στην Ελλάδα με την εξασφάλιση έγκρισης για τη λειτουργία υποκαταστήματος με την επωνυμία Κύπρου Ασφαλιστική.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου αναγγέλλουν την Τηλευθεία, μια υπηρεσία που επιτρέπει την ασφάλιση οχημάτων με ένα απλό τηλεφώνημα.

2017

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου προσφέρουν στο κοινό τη δυνατότητα ασφάλισης μέσω Διαδικτύου. Μέσω του www.gic.com.cy το κοινό μπορεί να συμπληρώσει πρόταση (οχημάτων, κατοικιών, ταξιδίου, κυνηγού, οδηγών), να ενημερωθεί για το κόστος ασφάλισης και να ολοκληρώσει την αγορά του ασφαλιστηρίου του με χρέωση τραπεζικής κάρτας.

2018

Οι Γενικές πρωτοπορούν και πάλι, με την εισαγωγή της Εφαρμογής κινητού τηλεφώνου Drive Safe το οποίο βοηθά τους οδηγούς να γίνουν ακόμη καλύτεροι στο δρόμο. Αξιοποιώντας τους αισθητήρες και την Υπηρεσία Τοποθεσίας του κινητού τηλεφώνου, το Drive Safe είναι σε θέση να αναγνωρίσει κάθε διαδρομή και να βαθμολογήσει την οδηγική συμπεριφορά του χρήστη/οχήματος βάσει του προηγμένου μοντέλου βαθμολόγησης του. Με το Drive Safe, ο οδηγός ενημερώνεται στο τέλος κάθε διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά και είναι σε θέση, άμεσα, να αντιληφθεί τα αδύνατα σημεία στην οδηγική του συμπεριφορά και να την βελτιώσει.